განცხადებები

რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვერსიის საჯარო განხილვა

  • 2021-09-07

მიმდინარე წლის 8 სექტემბერს, 12:00 საათზე, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვერსიის საჯარო განხილვა გაიმართება.
პროგრამული ბიუჯეტის შემუშავებაში, რუსთავის მუნიციპალიტეტს მხარს უჭერს USAID დემოკრატიული მმართველობის პროგრამა (GGI).
ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო, შეხვედრა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, პლატფორმა Zoom-ის მეშვეობით.
საჯარო განხილვაზე დასასწრებად, დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ, გამოიყენონ ბმული:
ID: 827 0859 6182
Passcode: 646932