განცხადებები

რუსთავში შპს „ეი-ემ-ბი ალოისის“ ფეროშენადნობების წარმოების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

  • 2022-04-28

სკრინინგის განცხადება - ქ. რუსთავში შპს „ეი-ემ-ბი ალოისის“ ფეროშენადნობების წარმოების საწარმოს (სილიკომანგანუმის საწარმოს) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ეი-ემ-ბი ალოის“;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.რუსთავი, მშვიდობის ქუჩა N12;

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 5 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე:eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას მიუთითოთ შემდეგი ადრესატი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს).

სკრინინგის განცხადება

სკრინინგის ანგარიში