განცხადებები

რუსთავში შპს „ბიოლოგიკას“ სახიფათო ნარჩენების წინასწარ დამუშავებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

  • 2022-05-24

ქ. რუსთავში შპს „ბიოლოგიკას“ სახიფათო ნარჩენების წინასწარ დამუშავებაზე (სამედიცინო ნარჩენების ავტოკლავირება) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება