განცხადებები

მუნიციპალური არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები

  ა(ა)იპ " რუსთავსერვის ცენტრი"

 

დირექტორი: 

მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა N2

ტელეფონი: 0341 27 60 40

rustavi.service.centre@gmail.com 

 


  ა(ა)იპ "რუსთავის კორპუსი"

დირექტორი: დავით ხაჩიძე

მისამართი: XVII მრ/ნი #35

ტელეფონი: 341 25 10 73

ელ.ფოსტა: rustaviskorpusi2018@gmail.com 

 


 ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი"

დირექტორი: დავით შანიძე

მისამართი: ფიროსმანის 17

ტელეფონი: 341 27 60 40

ელ.ფოსტა: Davitshanidze1982@gmail.com 


  ა(ა)იპ "ქალაქ რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება"

დირექტორი: ეკატერინა ხუციშვილი

მისამართი: კოსტავას 20

ტელეფონი: 341 24 11 30

 ელ.ფოსტა: ekaterinekhutsishvili17@gmail.com 


   ა(ა)იპ "რუსთავის მუნიციპალური არქივი"

დირექტორი: დავით ფილიშვილი

მისამართი: ბათუმის 17

ტელეფონი: 341 24 17 09 

ელ.ფოსტა: filishvilidavit@yahoo.com 


 ა(ა)იპ "რუსთავის მოხუცებულთა სახლი"

დირექტორი: მალხაზ კვინიკაძე

მისამართი: ფალიაშვილის 12ა

ტელეფონი: 341 22 17 99 

ელ.ფოსტა: moxuctasaxli@gmail.com 


 ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო-განმავითარებელი ცენტრი ,,კესანე“

დირექტორი: ნანა ზერეკიძე

მისამართი: მესხიშვილის მე-2 გას. 3

ტელეფონი: 341 22 28 16/27 80 10

ელ.ფოსტა: centri7@gmail.com 


ა(ა)იპ "რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს ცენტრი"

 

მისამართი: ოდიშარიას 19

ტელეფონი: 341 24 10 44/ 24 28 16

ელ.ფოსტა: 


ა(ა)იპ "რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

დირექტორი: თეა ჟვანია

მისამართი: შარტავას 11

ტელეფონი: 341 22 00 29/28 60 93

ელ.ფოსტა: Tea.zh888@gmail.com 


ა(ა)იპ "რუსთავის ისტორიული მუზეუმი"

დირექტორი: ნაზი პაჭიკაშვილი

მისამართი: მშენებელთა 17

ტელეფონი: 0341 257895

ელ.ფოსტა: muzeumi50@yahoo.com


 ა(ა)იპ " გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის რუსთავის მუნიციპალური თეატრი"

დირექტორის მ.შ: სოსო ნემსაძე

მისამართი: ფიროსმანის 7

ტელეფონი: 341 24 12 81/24 12 71

ელ.ფოსტა: rustavitheatre.files@gmail.com 

 


 ა(ა)იპ  "ცხოველთა მონიტორინგის ცენტრი" 

დირექტორი: ალექსანდრე ქავთარაძე

მისამართი: გარეჯის 20

ელ.ფოსტა: amc.rustavi@gmail.com