გიორგი ჭანტურია

დაბადების თარიღი:  1991 წლის 28 ნოემბერი


 

სამუშაო გამოცდილება;

2017 წლის 20 ნოემბრიდან - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მე-6 მოწვევის საკრებულოს წევრი

05/2017 – 11/2017– ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სასპორტო სკოლების გაერთიანების“ სპეციალისტი

2016- სს საქართველოს ბანკი, ვადაგადაცილებული სესხების მართვის უმცროსი ოფიცერი

2015– მიკრო-საფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი , კრედიტ-ოფიცერი

2013-2014 – სამხედრო სავალდებულო სამსახური წლები, დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

 

განათლება:

2010-2014 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, სამართლის ფაკულტეტი, სოციალური მეცნიერებები და დიპლომატია. პროფესია სოციალური მეცნიერებები.

 ენები : რუსული, ინგლისური

 

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი

ტელ; 579 03 03 13

ელ ფოსტა; giorgi.tchanturia@rustavi.gov.ge