ნანა შატბერაშვილი

დაბადების თარიღი: 1979 წლის 7 ივლისი


 

სამუშაო გამოცდილება;

2020 წლის 25 დეკემბრიდან- ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მეექვსე მოწვევის საკრებულოს წევრი, ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" თავმჯდომარე

2017 წლის 20 ნოემბერი-2020 წლის დეკემბერი -ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მეექვსე მოწვევის საკრებულოს წევრი, ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" თავმჯდომარის მოადგილე

2015 წლიდან დღემდე –ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი.

2014 –  უმაღლესი განათლების აკადემია, ასოცირებული პროფესორი

2007-2014 –  სსიპ ქალაქ რუსთავის №10 საჯარო სკოლის დირექტორი

2006-2007 – ი.ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტი, ეკონომიკური თეორიის პრაქტიკული კურსის ხელმძღვანელი.

2007-2007 – ქალაქ რუსთავის №6 საჯარო სკოლა , ეკონომიკის პედაგოგი.

2002-2004 – ქალაქ რუსთავის მრავალპროფილიანი სკოლა-ლიცეუმმი „საუნჯე“, ეკონომიის პედაგოგი

განათლება;

2002-2004 - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ასპირანტურა, სპეციალობა - ეკონომიკური თეორია.

1999-2002 - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი. ეკონომიკური თეორიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი, სპეციალობა განათლება, ეკონომიკა  და მენეჯმენტი.

აკადემიური ხარისხი:

2009 - ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.

2002 - განათლების მენეჯმენტის მაგისტრი

საკვალიფიკაციოკურსები/ტრეინინგსემინარები:

2015 –  ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ტრენინგ-ცენტრი, სწავლების მეთოდიკა

2011 – “AMERICAN COUNILS” სამოქალაქო განათლება

2010 – “EMP” სკოლის ფინანსური მართვა

2010 – “Mcmilain association for children” ინკლუზიური განათლების დანერგვა

2010 – “PH-international” სკოლის დისციპლინური კომიტეტი

2009 – “ctc” სკოლის აკრედიტაცია

2002 –  “Junior achlevement-georgia” გამოყენებითი ეკონომიკა

ენები: რუსული, გერმანული

ტელეფონი:  577211410

ელ ფოსტა:  nana.shatberashvili@rustavi.gov.ge