ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის გრძელვადიანი ხელშეკრულებები